#00a89c
188
0
192

Banda de Música

Banda de Música

Unió Musical Santa Cecilia d'Ayodar

Les primeres dades que es tenen de la banda d'Ayodar daten del S.XIX. I encara que no se sap la data exacta de la seua fundació, sempre ha estat considerada com unes bandes més antigues de la província.

La banda sempre ha centrat la seua activitat a Aiòder i els municipis adjacents, participant també en diferents festivals fóra del municipi com a Vila-real, Calig, Suera i Xert i les diverses trobades celebrades entre nosaltres.

En l'actualitat la banda compta amb trenta músics, açò suposa un tretze per cent de la població del municipi i tant els músics com el seu Director són amaters, no cobrant cap retribució pels seus serveis.

En 1993 es va constituir com a Associació Cultural Musical “Unió Musical Santa Cecilia d'Ayodar”, explicant en l'actualitat amb més de 185 socis, la qual cosa suposa més de la meitat de la població d'Ayodar.

Actualment, la Junta Directiva de l'Associació compta amb 7 membres, presidint-la la també música Dª Cristina Balaguer Mellado.

L'actual Director, des de de 1972, és D. José Manuel Gil Balaguer i com la resta de músics és veí d'Ayodar, el qual compagina la feina de casa d'adreça amb les d'arranjadora i compositor.