#00a89c
188
0
184

Corporació i Equip de Govern

Corporació i Equip de Govern

Composició

CÀRREC

NOM

ALCALDE Sr. JOAQUÍN VENTURA YEPES (PP)
TINENT-ALCALDE Sr. JAVIER MACIÁN ROVIRA (PP)
REGIDOR-TRESORER Sr. VICENTE BENHAMMOU BARACES (PP)
REGIDOR Sr. SERGIO MONZONÍS PÉREZ (POR AYODAR)
REGIDOR Sra MARÍA DOLORES SALVADOR ORTELLS (POR AYODAR)

 

REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS.

MANCOMUNITAT ESPADÀ MILLARS: PROGRAMA LEADER

TITULARS: D. JOAQUÍN VENTURA YEPES Y VICENTE BENHAMMOU BARACES 

SUPLENT: JAVIER MACIÁN ROVIRA

 

PARC NATURAL: PLA ZONAL DE RESIDUS ZONES II, IV, V.

TITULAR: D. JOAQUÍN VENTURA YEPES Y JAVIER MACIÁN ROVIRA

TITULAR: D. JOAQUÍN VENTURA YEPES

CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS JUNTA PERICIAL CADASTRE DE RÚSTICA

TITULAR: D. JAVIER MACIÁN ROVIRA

TITULARES: D. JOAQUÍN VENTURA YEPES

CONSELL ESCOLAR C. P. AYÓDAR COMISSIÓ LOCAL DE PASTURES

TITULAR: D. JOAQUÍN VENTURA YEPES

 

SUPLENTES: D. JAVIER MACIÁN ROVIRA

COOPERATIVA ESPAFOR COOP. V. CONSELL MUNICIPAL AGRARI

 

TITULARES: D. JOAQUÍN VENTURA YEPES